Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
   
 

02.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/66/2014

Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIa, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, powiat sieradzki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 1 do siwz - Dokumentacja projektowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/65/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, numer zadania: DZ/331/65/I-Pd/2/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Bzury - część I - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz

część 2, numer zadania: DZ/331/65/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli na rzece Pisia Zwierzyniec - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz

część 3, numer zadania: DZ/331/65/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - Zał. nr 1 do siwz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.09.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/10/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
nazwa zadania: Dokumentacja wykonawcza na wykonanie remontu sieci elektrycznej Jazu Wola Kałkowa

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/64/2014
Wykonanie ekspertyzy technicznej i oceny stanu bezpieczeństwa korpusu grobli czołowej zbiornika Joachimów-Ziemiary w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/63/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/63/I-Pd/9/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni rzeki Ner na terenie powiatu poddębickiego - część III

część 2, numer zadania: DZ/331/63/I-Pd/10/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Warty - część I

część 3, numer zadania: DZ/331/63/I-Łd/32/2014, nazwa zadania: rz. Mrożyca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/62/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b

Załączniki nr 1 i  nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/62/I-W/4/2014, nazwa zadania: Roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania budowli piętrzącej - zastawki na budowlę regulacyjną - bystrotok
część 2, numer zadania: DZ/331/62/I-B/9/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Przyłęk
część 3, numer zadania: DZ/331/62/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
część 4, numer zadania: DZ/331/62/I-S/6/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli na rz. Brąszówce, malowanie barierek na przejazdach wałowych
część 5, numer zadania: DZ/331/62/I-S/7/2014, nazwa zadania: Naprawa stopni na rz. Łużycy oraz rurociągu Cielce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.09.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/09/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań zlokalizowanych w korycie rzeki Maliny

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/61/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złozonych ofert oraz punktacja przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5

Załączniki nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/61/I-Pd/12/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Warty - część III
część 2, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/20/2014, nazwa zadania: rz. Łaznowianka
część 3, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/21/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 4, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/22/2014, nazwa zadania: rz. Bzura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/60/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złozonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców, przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.09.2014 r. do godziny 8:00
Załącznik nr 1 do siwz - część 4, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/19/2014, nazwa zadania: rz. Kucinka - po usunięciu Załącznika nr 3 do siwz (Kosztorys ofertowy) 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b,6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/60/I-K/16/2014, nazwa zadania: rz.Igla
część 2, nr zadania: DZ/331/60/I-K/26/2014, nazwa zadania: rz.Igla
część 3, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/24/2014, nazwa zadania: rz.Piasecznica
część 4, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/19/2014, nazwa zadania: rz.Kucinka
część 5, nr zadania: DZ/331/60/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: rz.Moszczanka Właściwa, rz.Moszczanka Lewa, rz. Młynówka - Moszczanka
część 6, nr zadania: DZ/331/60/I-Pt/10/2014, nazwa zadania: rz.Bogdanówka, rz.Prudka
część 7, nr zadania: DZ/331/60/I-Rm/17/2014, nazwa zadania: rz.Kanał Ossowice - Regnów
część 8, nr zadania: DZ/331/60/I-W/12/2014, nazwa zadania: rz.Grabarka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/59/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, numer zadania: DZ/331/59/I-B/4/2014, nazwa zadania: Naprawa ubezpieczeń stopy skarpy

część 2, numer zadania: DZ/331/59/I-Pt/8/2014, nazwa zadania: Naprawa przepustów

część 3, numer zadania: DZ/331/59/I-Łd/9/2014, nazwa zadania: Remont umocnień skarp rz.Dobrzynki

część 4, numer zadania: DZ/331/59/I-K/11/2014, nazwa zadania: Zabudowa wyrwy

część 5, numer zadania: DZ/331/59/I-K/12/2014, nazwa zadania: rz. Głogowianka - jazy kozłowe

część 6, numer zadania: DZ/331/59/I-Rm/5/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych

część 7, numer zadania: DZ/331/59/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: Remont i naprawa budowli (stopnie, zastawki) na rzece Rokitnicy, gm. Sadkowice, pow. rawski

część 8, numer zadania: DZ/331/59/20/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe rzeki Warty i Myi

część 9, numer zadania: DZ/331/59/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli

część 10, numer zadania: DZ/331/59/I-W/3/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych, pow. pajęczański

część 11, numer zadania: DZ/331/59/I-Pd/3/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Ner - część I

część 12, numer zadania: DZ/331/59/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Kanały w pradolinie Ner-Bzura - część II
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/58/2014

Opinia do dokumentacji wykonawczej dla zadania: Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Bałdrzychów wraz z groblami cofkowymi w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 - Dokumentacja wykonawcza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/57/2014
Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa włacicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa. Nazwa zadania: Rzeka Sokołówka, lokalizacja m. Łódź

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.08.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/06/2014
wykonanie sondażowych badań archeologicznych przy realizacji zadania inwestycyjnego (operacji) pn. "Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski"

informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.08.2014
postępowanie zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/07/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.08.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/56/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców; przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.08.2014 r. do godziny 07:45

Załącznik nr 1 i nr 3 do siwz - cz. 3, numer zadania: DZ/331/56/I-Pd/13/2014, nazwa zadania: Remont umocnienia podstawy skarpy rzeki Ner - po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/56/I-ŁD/2/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych - groble
część 2, numer zadania: DZ/331/56/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
część 3, numer zadania: DZ/331/56/I-Pd/13/2014, nazwa zadania: Remont umocnień podstawy skarpy rzeki Ner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/55/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/55/I-B/9/2014, nazwa zadania: rz. Kiełcznica
część 2, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/16/2014, nazwa zadania: rz. Brzuśnia
część 3, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/30/2014, nazwa zadania: rz. Mroga
część 4, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/31/2014, nazwa zadania: rz. Niwka
część 5, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/32/2014, nazwa zadania: rz. Mrożyca
część 6, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/33/2014, nazwa zadania: rz. Pałusznica
część 7, numer zadania: DZ/331/55/I-Pt/6/2014, nazwa zadania: rz. Luciąża
część 8, numer zadania: DZ/331/55/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: rz. Grabia
część 9, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/16/2014, nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań na terenie powiatu łęczyckiego
część 10, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/17/2014, nazwa zadania: Oczyszczanie koryt rzecznych i umocnień budowli przewidzianych do remontów - stopnie korekcyjne
część 11, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/18/2014, nazwa zadania: Oczyszczanie koryt rzecznych i umocnień budowli przewidzianych do remontów
część 12, numer zadania: DZ/331/55/I-S/7/2014, nazwa zadania: rz. Struga z Bartochowa
część 13, numer zadania: DZ/331/55/I-S/8/2014, nazwa zadania: rz. Trojanówka
część 14, numer zadania: DZ/331/55/I-S/10/2014, nazwa zadania: rz. Jadwichna
zęść 15, numer zadania: DZ/331/55/I-W/2/2014, nazwa zadania: rz. Oleśnica
część 16, numer zadania: DZ/331/55/I-W/9/2014, nazwa zadania: rz. Pisia
część 17, numer zadania: DZ/331/55/I-W/10/2014, nazwa zadania: rz. Wężnica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/54/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/54/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Zian
część 2, nr zadania: DZ/331/54/I-S/2/2014, nazwa zadania: rz. Końska, rz. Czajka
część 3, nr zadania: DZ/331/54/I-S/3/2014, nazwa zadania: rz. Widełka
część 4, nr zadania: DZ/331/54/I-S/6/2014, nazwa zadania: rz. Swędra
część 5, nr zadania: DZ/331/54/I-S/11/2014, nazwa zadania: rz. Żeglina
część 6, nr zadania: DZ/331/54/I-K/14/2014, nazwa zadania: rz. Moszczenica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.07.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/53/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja numer 4 o wyniku postępowania

Informacja numer 3 o wyniku postępowania

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/53/I-K/7/2014, nazwa zadania: rz. Miłonka
część 2, nr zadania: DZ/331/53/I-K/8/2014, nazwa zadania: rz. Lubieńka
część 3, nr zadania: DZ/331/53/I-K/9/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Sierzchów - Karolew
część 4, nr zadania: DZ/331/53/I-K/10/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 5, nr zadania: DZ/331/53/I-K/11/2014, nazwa zadania: rz. Łupia - Skierniewka
część 6, nr zadania: DZ/331/53/I-K/23/2014, nazwa zadania: rz. Pisia - Zwierzyniec
część 7, nr zadania: DZ/331/53/I-K/24/2014, nazwa zadania: rz. Kalinówka
część 8, nr zadania: DZ/331/53/I-K/25/2014, nazwa zadania: rz. Mroga
część 9, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/5/2014, nazwa zadania: rz. Malina
część 10, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/6/2014, nazwa zadania: rz. Zimna Woda
część 11, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/29/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 12, nr zadania: DZ/331/53/I-Rm/20/2014, nazwa zadania: rz. Łupia - Skierniewka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


18.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/52/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja nr 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, nr zadania: DZ/331/52/I-K/5/2014, nazwa zadania: Kanał Południowy
część 1, nr zadania: DZ/331/52/I-K/5/2014 - Decyzje RDOS

część 2, nr zadania: DZ/331/52/I-K/6/2014, nazwa zadania: Kanał Stradzewski
część 2, nr zadania: DZ/331/52/I-K/6/2014 - Decyzja RDOS

część 3, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Ner - część II
część 3, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/4/2014 - Decyzja RDOS

część 4, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/5/2014, nazwa zadania: Kanał Zbylczycki
część 4, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/5/2014 - Decyzje RDOS

część 5, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/6/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Bzury - część II
część 5, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/6/2014 - Decyzje RDOS

część 6, nr zadania: DZ/331/52/I-Pt/2/2014, nazwa zadania: Kanały D, M rz. Grabi

część 7, nr zadania: DZ/331/52/I-Pt/6/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych

część 8, nr zadania: DZ/331/52/I-Łd/4/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych - stopnie, zastawka

część 9, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/9/2014, nazwa zadania: Remont budowli na rzece Zian

część 10, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/10/2014, nazwa zadania: remont budowli na rzece Zian-Gnida

część 11, nr zadania: DZ/331/52/I-W/2/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.07.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/51/2014

Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
nazwa zadania: rz. Jasieniec, lokalizacja m. Łódź, m. Konstantynów Łódzki.

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców: zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.07.2014 r. do godziny 07:45

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.06.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/50/2014

Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355, gm. Osjaków, pow. wieluński

Informacja o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.06.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/49/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja nr 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

część opisowa wraz z załącznikami nr 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5a, 5b

Załączniki nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, nr zadania: DZ/331/49/I-B/1/2014, nazwa zadania: rz. Drzewiczka

część 2, nr zadania: DZ/331/49/I-B/2/2014, nazwa zadania: rz. Wąglanka

część 3, nr zadania: DZ/331/49/I-B/3/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Pogorzelec

część 4, nr zadania: DZ/331/49/I-B/4/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Topolice

część 5, nr zadania: DZ/331/49/I-B/5/2014, nazwa zadania: rz. Potok Jasion

część 6, nr zadania: DZ/331/49/I-B/6/2014, nazwa zadania: rz. Giełzówka

część 7, nr zadania: DZ/331/49/I-B/7/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Libiszów

część 8, nr zadania: DZ/331/49/I-B/8/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Krzczonów

część 9, nr zadania: DZ/331/49/I-Pt/1/2014, nazwa zadania: rz. Prudka rz. Moszczanka Właściwa

część 10, nr zadania: DZ/331/49/I-Pt/2/2014, nazwa zadania: rz. Wolbórka rz. Radońka rz. Goleszanka

część 11, nr zadania: DZ/331/49/I-Pt/3/2014, nazwa zadania: rz. Rakówka

część 12, nr zadania: DZ/331/49/I-Pt/4/2014, nazwa zadania: rz. Rakówka

część 13, nr zadania: DZ/331/49/I-Pt/5/2014, nazwa zadania: rz. Pilsia

część 14, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/1/2014, nazwa zadania: rz. Silniczka rz. Ciek spod Woli Rożkowej rz. Biestrzykówka

część 15, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/2/2014, nazwa zadania: rz. Czarna Włoszczowska rz. Potok Kaleń rz. Ojrzanka rz. Potok Borowa

część 16, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/3/2014, nazwa zadania: rz. Luciąża rz.Ciek spod Ochotnika rz. Prudka

część 17, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/4/2014, nazwa zadania: rz. Widawka rz. Świętojanka

część 18, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/5/2014, nazwa zadania: rz. Bystra rz. Wiercica Stara rz. Widzówka rz. Mękwa

część 19, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/6/2014, nazwa zadania: rz. Kamionka rz.Kręcica rz. Jeziorka

część 20, nr zadania: DZ/331/49/F-Rd/7/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Lodowy rz. Kanał A Jedlno rz. Orzechówka
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03.06.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/48/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02.06.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/47/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

część opisowa wraz z załącznikami nr 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a-d

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

cześć 1, nr zadania: DZ/331/47/I-Pd/1/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Bzury w pradolinie Ner Bzura – część I - Zał. nr 1

cześć 2, nr zadania: DZ/331/47/I-Pd/2/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Bzury w pradolinie Ner Bzura – część II - Zał. nr 1

cześć 3, nr zadania: DZ/331/47/I-Pd/3/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Ner w pradolinie Ner-Bzura - Zał. nr 1

cześć 4, nr zadania: DZ/331/47/I-S/1/2014, nazwa zadania: rz. Szadkówka - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 5, nr zadania: DZ/331/47/I-S/3/2014, nazwa zadania: rz. Widełka - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 6, nr zadania: DZ/331/47/I-S/4/2014, nazwa zadania: rz. Lipiczanka - Zał. nr 1

cześć 7, nr zadania: DZ/331/47/I-S/5/2014, nazwa zadania: rz. Myja - Zał. nr 1

cześć 8, nr zadania: DZ/331/47/I-W/1/2014, nazwa zadania: rz. Pyszna - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 9, nr zadania: DZ/331/47/I-W/3/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Wieluński - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 10, nr zadania: DZ/331/47/I-W/4/2014, nazwa zadania: rz. Kopydłów-Krzyworzeka - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 11, nr zadania: DZ/331/47/I-W/5/2014, nazwa zadania: Kanał Skomlin-Toplin - Zał. nr 1 i nr 3

cześć 12, nr zadania: DZ/331/47/I-W/6/2014, nazwa zadania: rz. Struga Węglewska - Zał. nr 1

cześć 13, nr zadania: DZ/331/47/I-W/17/2014, nazwa zadania: rz. Pyszna - Zał. nr 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.05.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/46/2014
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia ceny za nabycie gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego (operacji) pn.:
"Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki"

informacja o wyniku postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27.05.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/45/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złozonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami nr 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b
Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
cześć 1, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/1/2014, nazwa zadania: rz. Moszczenica - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 2, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/2/2014, nazwa zadania: rz. Pabianka - Zał. nr 1
cześć 3, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/3/2014, nazwa zadania: rz. Linda - Zał. nr 1
cześć 4, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/4/2014, nazwa zadania: rz. Wolbórka - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 5, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/7/2014, nazwa zadania: rz. Struga Domaradzka - Zał. nr 1
cześć 6, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/9/2014, nazwa zadania: rz. Czerniawka - Zał. nr 1
cześć 7, nr zadania: DZ/331/45/I-Łd/10/2014, nazwa zadania: rz. Zian - Gnida - Zał. nr 1
cześć 8, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/1/2014, nazwa zadania: Utrzymanie rzek w granicach miast Biała Rawska i Rawa Mazowiecka - Zał. nr 1
cześć 9, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/2/2014, nazwa zadania: rz. Żelechlinianka - Zał. nr 1
cześć 10, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/3/2014, nazwa zadania: rz.Łaznowianka - Zał. nr 1
cześć 11, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/4/2014, nazwa zadania: rz. Luboczanka  rz. Krzemionka, Zał. nr 1
cześć 12, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/5/2014, nazwa zadania: 
rz. Miazga  rz. Wolbórka, Zał. nr 1
cześć 13, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: rz. Ciek A - Zał. nr 1
 część 14, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/7/2014, nazwa zadania: rz. Piasecznica - Zał. nr 1
cześć 15, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/8/2014, nazwa zadania: rz. Czarna Bielina - Zał. nr 1
cześć 16, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/9/2014, nazwa zadania: rz. Rylka - Zał. nr 1
cześć 17, nr zadania: DZ/331/45/I-Rm/10/2014, nazwa zadania: rz. Jasienica - Zał. nr 1
cześć 18, nr zadania: DZ/331/45/I-K/2/2014, nazwa zadania: rz. Słudwia - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 19, nr zadania: DZ/331/45/I-K/3/2014, nazwa zadania: Zabudowa wyrwy - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 20, nr zadania: DZ/331/45/I-K/4/2014, nazwa zadania: rz. Skrwa Lewa - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 21, nr zadania: DZ/331/45/I-K/5/2014, nazwa zadania: rz. Pisia-Zwierzyniec - Zał. nr 1 i nr 3
cześć 22, nr zadania: DZ/331/45/I-K/6/2014, nazwa zadania: rz. Bobrówka - Zał. nr 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.05.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/44/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

część opisowa wraz z załącznikami nr 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, nr zadania: DZ/331/44/F-Rd/1/2014, nazwa zadania: Zmiana sposobu użytkowania budowli piętrzącej - roboty remontowe - Zał. nr 1 i nr 3

część 2, nr zadania: DZ/331/44/I-Pt/2/2014, nazwa zadania: Kanały D, M rz. Grabi - Zał. nr 1

część 3, nr zadania: DZ/331/44/I-Pt/6/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - Zał. nr 1

część 4, nr zadania: DZ/331/44/I-K/4/2014, nazwa zadania: Kanał Południowy B - Zał. nr 1 i nr 3

część 5, nr zadania: DZ/331/44/I-K/7/2014, nazwa zadania: Kanał Południowy C - Zał. nr 1 i nr 3

część 6, nr zadania: DZ/331/44/I-K/8/2014, nazwa zadania: Kanał Strzegociński - Zał. nr 1 i nr 3

część 7, nr zadania: DZ/331/44/I-K/9/2014, nazwa zadania: Remont stopnia i zabudowa wyrw - Zał. nr 1

część 8, nr zadania: DZ/331/44/I-Łd/1/2014, nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznych – Jaz Barycz - Zał. nr 1

część 9, nr zadania: DZ/331/44/I-Pd/8/2014, nazwa zadania: Remont jazu „Janków” - Zał. nr 1 i nr 3

część 10, nr zadania: DZ/331/44/I-Pd/15/2014, nazwa zadania: Remont umocnienia podstawy skarpy rzeki Ner wraz z uzupełnieniem ubytków w grobli – cześć II - Zał. nr 1 i nr 3

część 11, nr zadania: DZ/331/44/I-B/6/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam utworzonych przez bobry na rz. Wąglance, gm. Żarnów - Zał. nr 1

część 12, nr zadania: DZ/331/44/I-B/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam utworzonych przez bobry na rz. Słomiance, gm. Opoczno - Zał. nr 1

część 13, nr zadania: DZ/331/44/I-B/8/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam utworzonych przez bobry na rz. Ciek Pogorzelec, gm. Opoczno, Sławno - Zał. nr 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.05.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/43/2014

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym (operacji) pn.: "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki"

informacja o wyniku postępowania

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.05.2014
przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/42/2014

Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa 
- nazwa zadania: rz. Radomka, lokalizacja: m. Radomsko, gm. Radomsko

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.05.2014
postępowanie, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/04/2014
sprzedaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w ramach zadania: Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 

informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
WZMiUW 2014