Terenowy Inspektorat w Łodzi
90-508 Łódź
ul. Gdańska 112
tel. (42) 235 48 31
fax (42) 235 48 32
inspektorat.lodz@melioracja.lodzkie.pl